Buletin informativ

 

Buletin informativ

 
 

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

  • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama instituţiei, regulamentul de organizare şi funcţionare, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe;
  • numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
  • sursele financiare: buget ; bilanţ contabil
  • programele și strategiile proprii;
  • lista cuprinzand documentele de interes public;
  • lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Sari la conținut