HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2021

HCL nr.1 privind alegere presedinte de sedinta
HCL nr.2 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse de ajutor social(de boală)
HCL nr.3 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2021 – 2022
HCL nr.4 privind decontare naveta
HCL nr.5 privind stabilirea componentei echipei mobile pt interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica
HCL nr.6 privind vanzare directă
HCL nr.7 privind vânzarea prin licitatie TEREN
HCL nr.8 privind planul de lucrari de interes local
HCL nr.9 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului
HCL nr.10 privind apartenenta parcele teren la domeniu privat (1)
HCL nr.11 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
HCL nr.12 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Frumosu
HCL nr.14 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.36 din 28.03.2018
HCL nr.15 privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 34.842,91 lei
HCL nr.16 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situației financiare la 31.12.2020
HCL nr.17 privid aprobarea bugetului general centralizat al
HCL nr.18 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
HCL nr.19 privind aprobarea tarifului pentru Serviciile de colectare, transport și reciclare
HCL nr.20 privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere
HCL nr.21 privind privind apartenenta unor parcele de teren la domeniul privat
HCL nr.22 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2021
HCL nr.23 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL nr.24 privind concesionarea prin licitație publică
HCL nr.25 privind apartenența unui imobil la domeniul public
HCL nr.26 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
HCL nr.27 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr.28 privind aprobarea solicitării unui credit de investiții
HCL nr.29 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Frumosu
HCL nr.30 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care
HCL nr.31 privind rectificarea bugetului local
HCL nr.32 privind atestarea apartenenței unor imobile-terenuri la domeniul privat
HCL nr.33 privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public local
HCL nr.34 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL nr.35 privind aprobarea investiției
HCL nr.36 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2021
HCl nr.37 privind constatarea încetării mandatului de consilier local
HCl nr.38 privind aprobarea investiției Achiziționare autospecială
HCL nr.39 privind actualizarea statului de funcţii
HCL nr.40 privind modificarea organigramei si a statului de funcții
HCL nr.41 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare comisii de evaluare
HCL nr.42 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile
HCL nr.43 privind actualizarea normativului propriu de cheltuieli
HCL nr.44 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL nr.45 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr.46 privind atestarea apartenenței unor imobile-terenuri la dom.privat
HCL nr.47 privind declararea unor imobile ca bunuri de uz si interes public
HCL nr.48 privind aparetenența unor imobile la domeniul public
HCL nr.49 privind aprobarea execuției bugetului local pe tr.II
HCL nr.50 privind completarea Planului anual de achiziții publice
HCL nr.51 privind aprobarea fondurilor necesare finanțării unei excursii ..
HCL nr.52 privind aprobarea achiziționării unei tocătoare hidraulice de resturi vegetale
HCL nr.53 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane
HCL nr.54 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență


Sari la conținut