HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2020

HCL nr.1 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 814.824,30 lei
HCl nr.2 din 09.01.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Frumosu
HCL nr.3 din 14.02.2020 privind respingerea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului
HCL nr.4 din 14.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al
HCL nr.5 din 14.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019
HCL nr.6 din 14.02.2020 privind apartenenta unor parcele de teren la domeniul privat
HCL nr.7 din 14.02.2020 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat a unor parcele de teren
HCL nr.8 din 14.02.2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL nr.9 din 14.02.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Tiron Corneliu
HCL nr.10 din 14.02.2020 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în
HCL nr.11 din 14.02.2020 rivind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală
HCL nr.12 din 14.02.2020 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Comuna Frumosu,
HCL nr.13 din 14.02.2020 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu
HCL nr.14 din 14.02.2020 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local
HCL nr.15 din 14.02.2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse de ajutor social(de boală)
HCL nr.16 din 14.02.2020 pentru completarea H.C.L. nr.64 din 15.07.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie
HCL nr.17 din 14.02.2020 modificarea și completarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu
HCL nr.18 din 14.02.2020 privind revocarea unei hotărâri adoptată de Consiliul local Frumosu
HCL nr.19 din 14.02.2020 privind abrogarea H.C.L. nr.55 din 02.09.2016 privind aderarea Comunei Frumosu la ACOR
HCL nr.20 din 14.02.2020 privind modificarea și completarea Planului anual al achizițiilor publice
HCL nr.21 din 14.02.2020 privind completarea H.C.L. nr.107 din 16.11.2018 privind aprobarea normativului de cheltuieli
HCL nr.22 din 14.02.2020 privind aprobarea investiției ,,Asfaltare drumuri vicinale în comuna Frumosu județul Suceava”


Sari la conținut