Cariera

Proces-verbal afișare rezultate finale
Proces-verbal de afișare rezultate interviu
Proces-verbal afișare rezultate proba scrisă
Proces-verbal de afișare a rezultatelor la selecția dosarelor

Anunt, bibliografie, tematica si atributii concurs 1 functie publica de executie vacanta consilier juridic principal 29.03.2024
Formular de inscriere concurs etapa de selectie art- 137 lit- b din anexa 10 la OUG 57 2019
Model adeverinta vechime in munca si specializare art- 137 lit- e din anexa 10 la OUG 57 2019

Proces verbal de afișare a selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic superior

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic superior
Fișa postului-consilier juridic superior
Formular-de-inscriere-concurs-consilier-juridic-anexa-3

Comunicare suspendare organizare concurs

Anunț organizare concurs muncitor necalificat

Anunț organizare concurs muncitor necalificat
Fisa postului muncitor necalificat

Proces-verbal afișare rezultate finale
Proces-verbal afișare rezultate interviu
Proces-verbal afișare rezultate proba practică
Proces-verbal afișare rezultate probă scrisă 14.02
Proces verbal de afișare a selecției dosarelor concurs inspector debutant, compartiment Implementare fonduri externe nerambursabile

Anunț organizare concurs inspector de specialitate
Fișă post inspector de specialitate
Anunț de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic
Fișa postului – consilier juridic debutant
Formular de inscriere concurs consilier juridic – anexa 3
Proces-verbal de afișare a selecției dosarelor pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant
Proces verbal cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant
Anunț concurs inspector urbanism
Bibliografie
Tematica

Anunț concurs inspector, compartiment Gospodărire comunală și protecția mediului
Fisa post inspector mediu
Proces-verbal selecție dosare concurs mediu
Proces-verbal afișare probă scrisă concurs mediu
proces-verbal afișare rezultate proba practica inspector mediu
Proces verbal afisare rezultate proba interviu
Proces verbal afișare rezultate finale concurs inspector mediu

Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției vederea ocuparii functiilor contractuale vacante de inspector debutant, compartiment Protectia mediului si gospodarire comunala si inspector debutant, compartiment achizitii publice si situatii de urgenta.

Anunt concurs
Completare anunț concurs nr. 216 din 13.01.2022
Proces-verbal de afișare selecție concurs inspector debutant, compartiment Achiziții publice și situații de urgență
Proces-verbal selecție inspector mediu
Proces-verbal afișare probă scrisă 08.02
Proces verbal afișare rezultat probă scrisă-protecția mediului
Proces-verbal rezultate probă practică 10.02
proces-verbal rezultate interviu 10.02
proces-verbal rezultate probă practică 10.02

Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat, debutant, pe perioadă nedeterminată.

Anunț concurs 04.01.2022
Fișa postului muncitor necalificat
Proces-verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor
Proces-verbal afișare scris 04.01.2022
Proces-verbal afișare probă practică 04.01.2022
Proces-verbal afișare rezultate interviu 06.01
Proces verbal rezultate finale 07.01

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor, debutant, pe perioadă nedeterminată

Anunț concurs 08.12.2021
Calendarul de desfășurare a concursului
Bibliografia si tematica concursului
Proces-verbal selecție îngrijitor
Proces-verbal afișare rezultat probă scrisă
PV afișare probă practică
Proces-verbal rezultat interviu
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de îngrijitor

Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice temporar vacante de inspector debutant în cadrul compartimentului Asistență socială, în data de 17.11.2021

Anunt concurs 17.11.2021
Bibliografie concurs 17.11.2021
Fișa postului
Tematică concurs asistență socială
Proces-verbal afișare rezultat selecție
Centralizator rezultate finale

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor necalificat și inspector implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în data de 23.11.2021

Anunt concurs
Fișa postului inspector de specialitate
Fișa postului muncitor necalificat
PV selectie dosare concurs inspector de specialitate
Proces verbal de afișare a rezultatului probei scrise
Proces-verbal afișare probă scrisă inspector de specialitate
Proces-verbal afișare rezultat interviu
Proces-verbal afisare rezultat probă practică
Rezultate finale

 Anuntul privind organizarea concursului de recrutare petru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar principal

Anunt concurs
Bibliografie
Tematica
Fisa postului asistent medical comunitar
Proces verbal afișare rezultate selecție dosare concurs
Centralizator rezultate

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, din cadrul compartimentului Asistență socială

Anunt concurs
Bibliografie
Tematica
Fisa postului

Proces-verbal de afisare a selectiei dosarelor

Anunt concurs, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante de executie de inspector – gradul II, compartiment Registru agricol si de sofer, compartiment Protecfia mediului si gospodarire comunala, pe perioada determinata.

Anunt concurs
Proces verbal de selectie a dosarelor concurs inspector
Proces-verbal selectie a dosarelor pentru postul de șofer
Proces verbal afisare a punctajului obtinut in urma probei scrise la examenul pentru ocuparea postului de inspector gradul II la Registru agricol  
Proces verbal de afisare a rezultatelor probei scrise pentru concursul de sofer din cadrul compartimentului Gospodarire comunală și protecția mediului
Rezultat concurs Inspector Agricol
Proces verbal de afișare a  punctajului final obtinut la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de șofer
Pv selecție muncitor necalificat

Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Frumosu, județul Suceava

Anunt concurs publicat în data de 26.04.2021
Anexa nr. 3
Atributiile postului
Bibliografie
Tematica
Proces-verbal de afisare a selectiei
Proces verbal centralizator rezultate

Inspector asistent – COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anunț
Bibliografie
Fisa postului
Proces verbal selecție dosare
Proces verbal de constatare

Anunt privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional imediat superior 

Anunt
Bibliografie


Sari la conținut