Hotarâri Consiliul Local 2019

H.C.L. nr.1 din 25.01.2019 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2019 precum și modul de valorificare
H.C.L. nr.2 din 25.01.2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse de ajutor social(de boală) pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
H.C.L. nr.3 din 25.01.2019 privind radierea din Cartea Funciară a comunei Frumosu a unei suprafețe de teren cu destinație de drum auto forestier înscris în Domeniul pu
H.C.L. nr.4 din 25.01.2019 privind rectificarea CF 36235 Frumosu, respectiv radierea din CF 36235 a dreptului
H.C.L. nr.5 din 25.01.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ion Șuhane
H.C.L. nr.6 din 25.01.2019 privind apartenența unor parcele de teren la domeniul privat
H.C.L. nr.7 din 25.01.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
H.C.L. nr.8 din 25.01.2019 privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Frumosu, a unei suprafețe de ter
H.C.L. nr.9 din 25.01.2019 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
H.C.L. nr.10 din 14.02.2019 privind aprobarea exploatării și debitării unei cantități de 42 mc material lemnos de pe suprafața de teren cu vegetație din afara fondul
H.C.L. nr.11 din 14.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru refacerea unei locuințe afectate de incendiu
H.C.L. nr.12 din 14.02.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ion Șuhane
H.C.L. nr.13 din 14.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, echipă organizată la nivelul
H.C.L. nr.14 din 08.04.2019 privind alegerea președintelui de ședință
H.C.L. nr.15 din 08.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat
H.C.L. nr.16 din 08.04.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,
H.C.L. nr.17 din 08.04.2019 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2019
H.C.L. nr.18 din 08.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare
H.C.L. nr.19 din 08.04.2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități nonprofit de int
H.C.L. nr.20 din 08.04.2019 privind rezilierea contractului de concesiune
H.C.L. nr.21 din 08.04.2019 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri
H.C.L. nr.22 din 08.04.2019 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu
H.C.L. nr.23 din 08.04.2019 privind închirierea prin licitație publică a unui teren
H.C.L. nr.24 din 08.04.2019 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
H.C.L. nr.25 din 08.04.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
H.C.L. nr.26 din 08.04.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
H.C.L. nr.27 din 08.04.2019 privind aprobarea taxei de închiriere a autoutilitarei
H.C.L. nr.28 din 08.04.2019 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu
H.C.L. nr.29 din 08.04.2019 privind apartenența unor parcele de teren la domeniul privat
H.C.L. nr.30 din 08.04.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
H.C.L. nr.31 din 06.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
H.C.L. nr.32 din 06.05.2019 privind aprobarea investiției ,,Reparații curente la Școala V-VIII din comuna Frumosu, județul Suceava
H.C.L. nr.33 din 23.05.2019 privind rectificarea bugetului local
H.C.L. nr.34 din 23.05.2019 privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru
H.C.L. nr.35 din 23.05.2019 privind aprobarea tarifului pentru Serviciile de colectare, transport
H.C.L. nr.36 din 23.05.2019 privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere
H.C.L. nr.37 din 23.05.2019 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
H.C.L. nr.38 din 23.05.2019 privind apartenența unor parcele de teren la domeniul privat
H.C.L. nr.39 din 23.05.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
H.C.L. nr.40 din 23.05.2019 privind reorganizarea, organigrama şi componenţa SVSU
H.C.L. nr.41 din 23.05.2019 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2019
H.C.L. nr.42 din 23.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului (………)
H.C.L. nr.43 din 23.05.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
H.C.L. nr.44 din 23.05.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
H.C.L. nr.45 din 23.05.2019 privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului
H.C.L. nr.46 din 06.06.2019 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2019 precum și modul de valorificare
H.C.L. nr.47 din 06.06.2019 privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Frumosu ca Stațiune Turistică de interes local
H.C.L. nr.48 din 06.06.2019 privind aprobarea achiziţionării unui buldoexcavator
H.C.L. nr.49 din 06.06.2019 privind închirierea unui spaţiu din imobilul ,,Școala cu clasele I-IV din sat Frumosu,localitatea Frumosu”, pentru activități sportive și r
H.C.L. nr.50 din 06.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință
H.C.L. nr.51 din 06.06.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Scoala Gimnazială Ion Șuhane
H.C.L. nr.52 din 04.07.2019 privind desemnarea unei comisii care se va deplasa în teren în vederea stabilirii locului de instalare a indicatorului de interzicere a circ
H.C.L. nr.53 din 04.07.2019 privind execuția pe trimestrul II și rectificarea bugetului local
H.C.L. nr.54 din 04.07.2019 prin care se ia act de demisia consilierului local Chiriac Artemidor
H.C.L. nr.55 din 04.07.2019 privind concesionarea prin licitație publică
H.C.L. nr.56 din 04.07.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
H.C.L. nr.57 din 04.07.2019 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2019 precum și modul de valorificare
H.C.L. nr.58 din 04.07.2019 privind radierea din Cartea Funciară a comunei Frumosu a unei suprafețe de teren cu destinație de drum auto forestier
H.C.L. nr.59 din 04.07.2019 privind rectificarea CF 36235 Frumosu, respectiv radierea din CF 36235 a dreptului
H.C.L. nr.60 din15.07.2019 privind validarea mandatului de consilier local H.C.L. nr.61 din 15.07.2019 privind aprobarea investiției Lucrări de reparații și modernizare rețea școlară în comuna Frumosu, județul Suceava”
H.C.L. nr.62 din 15.07.2019 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren
H.C.L. nr.63 din 15.07.2019 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui buldoexcavator FERMEC 860D H.C.L. nr.64 din 15.07.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren în suprafață de 514 m.p.
H.C.L. nr.65 din 15.07.2019 privind aprobarea participării Comunei Frumosu la realizarea proiectului Via Transilvanica(Calea Transilvaniei)
H.C.L. nr.66 din 22.09.2019 privind rectificarea bugetului local și virarea unor credite bugetare
H.C.L. nr.67 din 22.09.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții -C.N.I. S.A.
H.C.L. nr.68 din 22.09.2019 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2019
H.C.L. nr.69 din 22.09.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la
H.C.L. nr.70 din 22.09.2019 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
H.C.L. nr.71 din 22.09.2019 privind apartenența unor parcele de teren la domeniul privat
H.C.L. nr.72 din 22.09.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
H.C.L. nr.73 din 22.09.2019 privind aprobarea investiției ,,Balastare drum Izvor în sat Deia comuna Frumosu județul Suceava”
H.C.L. nr.74 din 22.09.2019 privind aprobarea investiției ,,Refacerea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații
H.C.L. nr.75 din 22.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință
H.C.L. nr.76 din 08.11.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie,a mandatului domnului consilier local Chiruț Simion
H.C.L. nr.77 din 08.11.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu
H.C.L. nr.78 din 08.11.2019 privind cesiunea contractului de concesiune nr.5827 din 23.08.2019
H.C.L. nr.79 din 08.11.2019 privind abrogarea art.1 din
H.C.L. nr.47 din 06.06.2019 privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Fr

H.C.L. nr.80 din 08.11.2019 privind aprobarea prețurilor de referință pentru producția anului 2020 în vederea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forest
H.C.L. nr.81 din 08.11.2019 privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr.55 din 25.05.2017 privind reorganizarea Comisiei speciale
H.C.L. nr.82 din 08.11.2019 privind apartenența unor parcele de teren la domeniul privat
H.C.L. nr.83 din 08.11.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
H.C.L. nr.84 din 08.11.2019 privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni pe trimestrul III 2019
H.C.L. nr.85 din 08.11.2019 privind virările de credite de la un capitol la altul al bugetului local
H.C.L. nr.86 din 08.11.2019 privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
H.C.L. nr.87 din 08.11.2019 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren
H.C.L. nr.88 din 08.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Frumosu
H.C.L. nr.89 din 08.11.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii
H.C.L. nr.90 din 08.11.2019 privind aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal
H.C.L. nr.91 din 08.11.2019 privind aprobare lucrări betonare șanț drum Deia-etapa a II-a
H.C.L. nr.92 din 08.11.2019 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2019
H.C.L. nr.93 din 08.11.2019 privind completarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2019
H.C.L. nr.94 din 08.11.2019 privind apartenenta la domeniul public și înscrierea în inventarul cu bunurile aparţinând
HCL nr.95 din 06.12.2019 privind majorarea și utilizarea fondului de rezervă,reîntregirea
HCL nr.96 din 06.12.2019 privind alocarea sumelor necesare pentru manifestările prilejuite de organizarea ,,Bradului de Crăciun 2019
HCL nr.97 din 06.12.2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL nr.98 din 13.12.2019 privind execuția bugetului local pe tr.IV și rectificarea bugetului local
HCL nr.99 din 13.12.2019 privind completarea HCL nr.87 din 08.11.2019

HCL nr.100 din 27.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
HCL nr.101 din 27.12.2019 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2020 precum și modul de valorificare
HCL nr.102 din 27.12.2019 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Comuna Frumosu,județul Suceava din România și Comuna Mămăliga,Raionul Noua Suliță,
HCL nr.103 din 27.12.2019 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2020
HCL nr.104 din 27.12.2019 privind scutirea membrilor S.V.S.U. Frumosu de la plata taxei P.S.I.
HCL nr.105 din 27.12.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
HCL nr.106 din 27.12.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local ce se va desfășura în anul 2020 cu beneficiarii de ajutor socia
HCL nr.107 din 27.12.2019 privind apartenenta unei parcele de teren la domeniul privat
HCL nr.108 din 27.11.2019 privind înscrierea în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat
HCL nr.109 din 27.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr.110 din 27.12.2019 privind validarea dispoziției nr.181 din 23.12.2019
HCL nr.111 din 27.12.2019 privind modificarea
H.C.L. nr.5 din 09.01.2019 privind stabilirea

HCL nr.112 din 27.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului


Sari la conținut