Author Archives: Frumosu Primaria

Anunț de participare atribuire contracte de finanțare nerambursabilă

Category : Uncategorized

Comuna Frumosu invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, cultură, religie.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile sport, cultură, religie, pe anul 2020, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005.
  2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea: bugetul local al Comunei Frumosu, 80.000 lei.
  3. Durata proiectelor: anul de execuție financiară 2020.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 31.03.2020, ora 12.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Primăriei Comunei Frumosu, judeţul Suceava.
  6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 01.04.2020, ora 10.00.
  7. Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 01.04.2020, ora 11.00 – 03.04.2020.


Sari la conținut