AMENAJARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ DE COPII FRUMOSU, COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA

Demarare implementare proiect în Comuna Frumosu, judeţul Suceava

prin

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

 

Axa Prioritară 10 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

Prioritatea de investiții – INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE

O.S. 10.1. Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

 

AMENAJARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ DE COPII FRUMOSU, COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA

Numele beneficiarului: UAT COMUNA FRUMOSU

Obiectivul general al proiectului:  Este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului prin amenajarea și modernizarea Grădiniței de copii Frumosu, din cadrul Comunei Frumosu, județul Suceava. Reabilitarea și modernizarea grădiniței va conduce la atragerea copiilor de vârstă preșcolară în cadrul educațional prin conștientizarea părinților de a-și înscrie copii la grădinița din cadrul comunei de domiciliu, în locul înscrierii acestora în mediul urban.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de :

  • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin investiții în educație;
  • Formare profesională pentru dobândirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții care va începe încă de la nivelul de preșcolari prin interemediul participării la sistemul de învățământ peșcolar;
  • Implicarea copiilor, a cadrelor didactice și inclusiv a părinților în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor și părinților, să pună în evidență talentele, abilitățile și capacitățile acestora în pregătirea pentru viitor;
  • Realizarea în limita bugetului destinat acesteia și la termen a modernizării și amenajării grădiniței, care să asigure buna desfășurare a activității educaționale, utilarea unității cu dotările corespunzătoare standardelor de calitate și dotarea cu utilitățile necesare pentru asigurarea confortului preșcolarilor și educatorilor prin acordarea finanțării ;
  • Achiziționarea unor servicii de natură a garanta implementarea proiectului în condiții de performanță servicii de proiectare, servicii de consultanță, servicii asistență tehnică din partea proiectantului, servicii asistență tehnică diriginție de șantier, servicii de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Creșterea numărului mediu de preșcolari la un număr de 80 persoane ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (5 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului);
  • Angajarea unui număr de 2 educatori și 1 îngrijitor. Se va urmări în procesul angajării respectarea tuturor cerințelor aplicabile referitoare la principiile de bază ale UE, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

Rezultatele: În urma implementării proiectului va rezulta o grădiniță care va avea toate dotările necesare educației corespunzătoare a copiilor comunei, având un număr de 4 săli de grupă cu o capacitate de 20 copii pe fiecare, un spațiu polivalent, având regim de înălțime P+E. În același timp, se dorește asigurarea îmbunătățirii continue a educației și adaptarea permanentă Ia nevoile copiilor și părinților.

 

Eficiență în implementarea proiectului – vor fi contractate Servicii de proiectare, Servicii de consultanță Ia elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, Servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției și administrarea contractului de execuție, Servicii asistență tehnică din partea proiectantului, Servicii de asistență tehnică diriginție de șantier, Servicii de publicitate și informare aferente proiectului, Servicii de audit financiar extern; se anticipează că în acest fel, obiectivul general al proiectului va fi atins fără probleme de natură financiară și tehnică, cu respectarea reglementărilor programului de

finanțare, suma aferentă sprijinului financiar fiind absorbită în totalitate.

 

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de învățământ la începutul implementarii proiectului: 0 total: 0 Băieți, 0 fete, 0 persoane cu dizabilități, 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate, iar valoarea la finalul implementării proiectului va fi: Total 80 prescolari, din care 45 fete si 35 baieti, din care persoane cu dizabilități 1 și persoane aparținând categoriilor dezavantajate 10.

Categoria infrastructurii subiect al proiectului este preșcolar: valoare la începutul implementării: 0, valoare estimată la finalul implementarii proiectului: 1.

 

Valoarea totală a proiectului: 2.039.229.78 lei

Valoarea finanțării eligibile nerambursabile din FEDR:  1.631.553,93 lei

Valoarea finanțării eligibile nerambursabile din bugetul național: 249.531,76 lei

Durata proiectului: 78 luni, respectiv de la 10.03.02017 pana la 27.08.2023

Cod MySMIS: 124557

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (http:// www.fonduri-eu.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro )

 


Sari la conținut